Veľký Vianočný príbeh roku 1989

Presne pred tridsiatimi rokmi vyhlásili študentskí lídri Novembra 1989 zbierku na pomoc Rumunsku, ktoré sa po opakovanej streľbe vládnej moci do demonštrantov nachádzalo na pokraji občianskej vojny.

 

Zdvihla sa tak obrovská vlna solidarity a študenti tak mohli v priebehu 24 hodín vypraviť do Rumunska vlak plný humanitárnej pomoci.

test
Solidaritu s rumunským ľudom, ktorý prežíva občiansku vojnu, prišli 23. 12. v Bratislave na Námestie SNP, vyjadriť tisíce obyvateľov hlavného mesta Slovenska, ktorú zorganizovala VPN. (Zdroj: Peter Brenkus, TASR)


Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Sviatky, ktoré budú pre obyvateľov zdemolovanej prešovskej bytovky a predovšetkým pozostalých obetí tejto tragédie mimoriadne ťažké.

Reakcie blízkych i úplne cudzích ľudí, organizácií, inštitúcií či miest dokazujú, že napriek všetkej tej agresivite, ktorá akoby bola prítomná všade okolo nás, je Slovensko krajinou ľudí plných pochopenia a pripravených pomôcť.

Práve zbierka na pomoc Rumunsku, ktorá bola vyhlásená 23. 12. 1989, priniesla pred tridsiatimi rokmi o tom prvé svedectvo.

 

RUMUNSKÁ REVOLÚCIA V ROKU 1989 NEBOLA „NEŽNÁ“

Hoci od 17. novembra, kedy ozbrojené zložky brutálne zasiahli v Prahe proti demonštrujúcim študentom, uplynulo ani nie päť týždňov, v Československu sa blížili už slobodné Vianoce. V krajine sa odohrali obrovské zmeny a ľudia hľadeli do budúcnosti s nádejou.

V tom čase bola diktatúra Nicolaea Ceauşesca v Rumunsku posledným stalinistickým režimom bývalého socialistického bloku.

15. decembra sa v Temešvári uskutočnil protest zástancov populárneho maďarského kalvínskeho kňaza Lászlóa Tökésa, ktorého cirkevné a politické orgány odvolali z funkcie pre opakovanú kritiku situácie maďarskej menšiny v Rumunsku. Polícia protest rozohnala vodnými delami.

Protesty však pokračovali, rozširovali sa a začali žiadať odstúpenie Nikolaea Ceauşesca z funkcie. Proti demonštrantom bola nasadená armáda. Prvé strety priniesli viac ako 70 obetí.

Protesty sa preniesli do hlavného mesta. Študenti i robotníci vyhlásili generálny štrajk. 22. novembra použila Securitate proti demonštrantom, ktorí sa v Bukurešti zišli z blízkeho i ďalekého okolia, guľomety.