Odkaz Novembra89
je aj pre teba

;

Kniha:
Študenti
a November 1989

Kniha:
Študenti a November 1989

Obsahom i formou kvalitná kniha pre širokú verejnosť podá osobné svedectvo aktérov študentského hnutia, bude obsahovať fotografie z centra študentského diania a pokúsi sa sprostredkovať emóciu Novembra.

Oral history

Oral history

Odborníci z SAV na oral history nahrajú 30 rozhovorov s priamymi aktérmi študentského hnutia z koordinačého centra ako aj z regiónov. Nahrávky a prepis rozhovorov budú slúžiť na ďalšie spracovanie.

Študentský Klub
novembra 89

Klub
novembra 89

Súčasťou projektu je vytvorenie platformy na komunikáciu a spájanie aktívnych študentov Novembra 1989 z celého Slovenska. Pomocou tejto platformy sa dostaneme k doteraz nezverejneným dokumentom, zážitkom a neznámym príbehom.

Printový magazín pre školy

Distribuovaný do škôl

Printový magazín pre školy

Mesačník bude distribuovaných do vybraných škôl. Časopis bude mať "cool" vizuál a formu. Obsahovať bude rozhovory so študentskými aktérmi, recenzie na súvisiace kultúrne diela (film, divadlo, knihy), rozhovory s mladými ľudmi o súčasnom spoločenskom diani, apod.

Youtube kanál november tv

Video-eseje a archívne materiály, séria online rozhovorov

Youtube kanál november tv

Rozhovory so študentskými aktérmi Nežnej revolúcie o súčasnom spoločenskom dianí, rozhovory vtedajších študentov s dnešnými mladými o ich aktivitách a pocitoch v 89 a o tom, pred akými zmenami stojí spoločnosť dnes. Študenti roku 89 budú diskutovať s mladšou generáciou ako vnímajú novembrové udalosti vzhľadom na súčasnosť.

Archív a databáza

originálnych textových informácií, fotografických materiálov a video dokumentov

Archív a databáza

Chceme zverejniť doteraz nepublikované fotografie a dokumenty, ktoré priblížia aktivity študentského hnutia a kľúčové okamžiky, ktoré sprevádzali zmeny v Novembri 89

Spolupráca s projektami,

ktoré už existujú, pripravujú sa a vzniknú v budúcnosti

Spolupráca s projektami,

ktoré už existujú, pripravujú sa a vzniknú v budúcnosti.