Vzdelanie je kľúčom
k slobodnej a úspešnej
spoločnosti

;

Úroveň slovenského školstva a každým rokom významnejší príklon študentov k extrémistickým stranám dokazujú zlyhanie zo strany štátu. Študenti v školách nedostávajú informácie o novodobej histórii krajiny ani o dôležitých historických udalostiach po roku 1945 vrátane Nežnej revolúcie. Aktuálne učebné osnovy takmer vynechávajú novembrové udalosti a zapríčiňujú ignoranciu mladých ľudí voči základným princípom demokratických hodnôt.

Čo pripravujeme