Správni partneri
pre správnu vec

Naším cieľom nie je vynikať medzi projektami venovanými novembrovej tematike, ale zjednotiť spoluprácu iniciatív, ktoré pracujú na osvete Novembra89 a spoločne zveľaďovať tému slobody a demokracie v slovenskej spoločnosti.

;

Odborní partneri

Generálni partneri

Mediálni partneri