Študenti sú začiatkom
možných zmien

;

November89 je iniciatíva lídrov študentského hnutia z Novembra 1989, ktorej cieľom je zdieľať čo najviac informácií z obdobia študentských protestov pre nasledujúce generácie študentov. Sloboda samotná a základné demokratické hodnoty a práva si treba neustále pripomínať v kontexte dneška, ale aj prostredníctvom významných historických udalostí akou bol aj November89. Aktuálne výsledky prieskumov ukazujú, že dnešní študenti považujú základné myšlienky demokracie za automatické a o historické udalosti, ktoré umožnili slobodu po Novemberi89 celkom stratili záujem.

Naším cieľom je prostredníctvom sprístupnenia originálnych materiálov a udalostí pripomenúť ciele, hodnoty a význam študentského hnutia nielen v roku 1989, ale aj v dnešnej slobodnej spoločnosti. Chceme podporiť odvahu dnešných študentov a ich záujem o veci verejné a motivovať ich. Je pre nás dôležité, aby sme našimi skúsenosťami prispeli k ešte väčšej miere občianskeho a spoločenského aktivizmu. Chceme prekonať generačný most a viesť veľmi otvorený dialóg so súčasnou generáciou, preto sme do nášho projektu oslovili aj mladých tvorcov, historikov, novinárov, influencerov a ďalších, aby sa na nedávnu históriu a jej odkaz dnešku pozeralo očami dnešného mladého človeka.